loading

TeachME

#duxov #gorc_ka #owlfinity #web #development

STUDY WEB DEVELOPMENT WITH TeachME

TeachME-ն ողջունում է բոլոր նրանց, ովքեր երբևէ ցանկացել են սովորել ծրագրավորում, սակայն չեն կողմնորոշվել թե որտեղից պետք է սկսել։ Եվ այսպես, մենք կազմակերպում ենք դասընթացներ հենց ձեզ համար` դարձնելով ծրագրավորումը ավելի հասանելի և հասկանալի։ Դասընթացներին դուք կսովորեք հետևյալ հմտությունները՝

HTML5
CSS3
Bootstrap4
LESS/SASS
PSD/Sketch to HTML/CSS (pixel perfect)
Gulp/Webpack
JS/jQery
AJAX

JavaScript front end frameworks:
Angular.js (2+)
Vue.js
React.js

JavaScript back end frameworks:
Node․js (Express.js)

PHP frameworks:
Laravel
YII2

Դասընթացները կազմակերպվում են շաբաթական 3 օր 1,5 – 2 ժամ տևողությամբ։ Լավագույնները դասընթացներից հետո կմիանան մեր ուրախ թիմին։ Խնդրում ենք, անցնել հղումով և լրացնել հարցաշարը, որպեսզի մեր մասնագետները կապ հաստատեն ձեզ հետ: https://goo.gl/yNTBgR Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարեք հետևյալ համարով՝ +374 (099) 811 344

Եվ դե ուրեմն, քայլ արե՛ք, միացե՛ք մեզ։